Hvad er forskningsintegration?

Forskningsintegration kan udfoldes på mange måder afhængig af undervisningsform, faglighed og niveau.

Tryk på billedet, for at se trappen i større udgave.

Forskningsundervisningsfiguren skal på en enkel måde illustrere, hvad der forstås ved forskningsbasering og ved forskningsintegration. Alle uddannelser er forskningsbaserede = den rødbrune bund. Derudover skal alle studerende sikres et niveau af forskningsintegration = den grønne top.

Den grønne top beskriver forskellige måder, hvorpå de studerende kan inddrages i og bidrage til undervisernes forskning. Graden af selvstændighed øges, jo længere man bevæger sig mod højre på den grønne top.

Typen af forskningsintegration tilpasses den enkelte uddannelses faglighed og de studerendes niveau. Alle uddannelser skal indeholde forskningsintegration, men alle typer skal ikke være repræsenteret på alle uddannelser, ligesom der heller ikke er krav om, at de anvendte forskningsintegrationstyper skal følge progressionen i graden af selvstændighed. Man kan altså inkludere de forskningsintegrationstyper, der passer til det enkelte kursus.

I praksis er der mange flere muligheder og blandinger. Se konkrete eksempler på, hvordan undervisere har integreret forskning og undervisning på KU i inspirationskataloget.