Hvad er forskningsintegration?

Forskningsintegration kan udfoldes på mange måder afhængig af undervisningsform, faglighed og niveau.

Tryk på billedet, for at se figuren i større udgave.

Forskningsundervisningsfiguren skal på en enkel måde illustrere, hvad der forstås ved forskningsbasering og ved forskningsintegration1. Alle uddannelser er forskningsbaserede = den rødbrune bund.  Derudover kan alle uddannelser arbejde med forskellige typer af forskningsintegration = den grønne top.

Den grønne top beskriver forskellige måder, hvorpå de studerende kan inddrages i og bidrage til undervisernes forskning. Graden af selvstændighed øges, jo længere man bevæger sig mod højre på den grønne top.

Typerne af forskningsbasering og forskningsintegration er ligeværdige, da de valgte typer skal passe til den enkelte uddannelses faglighed og de studerendes niveau. Man kan altså inkludere de forskningsintegrationstyper, der passer til det enkelte kursus.

I praksis er der mange flere muligheder og blandinger. Se konkrete eksempler på, hvordan undervisere har integreret forskning og undervisning på KU i inspirationskataloget.

1 Kilde:

Damsholt, T. & Jensen, H. N. (2023) ”Fra Forskningsbaseret Uddannelse til Forsknings-Undervisnings-Integration – i modeller og praksis” in Dansk universitetspædagogisk Tidsskrift 18(35) p. 3-18