Inspirationskatalog

Som inspiration til at skabe forsknings- og undervisningsintegration i tilrettelæggelsen af undervisnings- og forskningsforløb finder du her konkrete eksempler fra undervisere, der beskriver, hvordan de integrerer forskning og undervisning på Københavns Universitet.

Dette er et inspirationskatalog, hvor forskere/undervisere kan dele deres erfaringer med projekter, undervisningsforløb eller metoder, der kan bringe forskning ind i undervisningen og omvendt.

Inspirationskataloget eksemplificer forskningsbaseret undervisning i KU's mangfoldige uddannelseslandskab.