Om integration af forskning i undervisningen

På Københavns Universitet er det ambitionen, at alle studerende skal have mulighed for at komme i kontakt med forskning i løbet af deres uddannelse, og at forskningsintegration skal være tydeligt til stede på alle uddannelser.

Her på siden kan du dykke ned i en bred vifte af eksempler på forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter inden for forskellige fagligheder og finde teoretiske modeller for forskningsbaseret undervisning.

Med eksemplerne vil vi gerne inspirere til, at flere studerende får en mere aktiv rolle i forskningsaktiviteter som led i deres uddannelse, så de studerende i højere grad oplever at være en del af et forskningsfællesskab. Og vi vil inspirere til, at videnskabelige medarbejdere ser potentialet og gevinsten ved sammen med studerende at udvikle og udfordre forskningsområder. På den måde gør vi de studerende til (med)skabere af viden.

Forskningsbaseret uddannelse er universitetets særkende

Universitetets grundidé er, at den faste stab af videnskabelige medarbejdere både forsker og underviser. Det er primært i mødet mellem undervisere og studerende, at koblingen mellem forskning og uddannelse finder sted.

Københavns Universitet har en stærk tradition for at arbejde med uddannelsesudviklingsprojekter, der stiller skarpt på, hvordan forskning spiller en central rolle for undervisning og uddannelse på universitetet.

Frem mod 2023 vil Københavns Universitet have strategisk fokus på at styrke integration af forskning og undervisning for derigennem at højne uddannelseskvaliteten. Hvis du er ansat på Københavns Universitet, kan du læse mere om indsatsen her på KUnet.

Med indsatsen bygger vi blandt andet videre på den viden, universitetet har opnået gennem det uddannelsesstrategiske projekt Forskningsbaseret Uddannelse, der løb i perioden 2013-2017.