Studerende arbejder som forskere

Normalt er forskning noget, der blevet lavet, bearbejdet og revideret, og så har vi en underviser, som præsenterer os for forskningen og hjælper os med at forstå den. Vi er med på en helt anden måde nu, og vi får lov til at se processen.

studerende bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund

Hør studerende fra forskellige uddannelser fortælle om, hvordan de har arbejdet med forskningsaktiviteter i deres undervisning, og hvilke kompetencer de i den forbindelse har fået med sig.

Efter at have arbejdet med forskningsaktiviteter som en del af undervisningen, har de studerende fået et nyt syn på, hvad forskning egentligt er, og det ikke kun er noget, som foregår i et laboratorie.

Når studerende får en mere aktiv rolle i forskningsaktiviteterne på deres uddannelse, oplever de i højere grad at være en del af et forskningsfællesskab.

Studerende hjælper med at kortlægge antallet af herreløse katte

Hør studerende fra bacheloruddannelsen i veterinærmedicin fortælle om integration af forskning i undervisningen.

Studerende som sparringspartnere: Der er mere på spil, når man ikke står alene om det

Hør studerende fra bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (persisk) fortælle om integration af forskningen i undervisningen.

Samtaler mellem spanske og danske studerende bidrager til forskning i det interkulturelle møde

Hør studerende fra bacheloruddannelsen i spansk fortælle om integration af forskning i undervisningen.

Studerende hjælper med at få forskning ud i verden

Hør studerende på kandidatuddannelse i medicin og teknologi fortælle om integration af forskningen i undervisningen.

Studerende bidrager til udvikling af metoder til at sænke antibiotikaforbruget hos kalve

Hør studerende på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin fortælle om integration af forskning i undervisningen.

Studerende hjælper med at finde en kur til syge kastanjetræer

Hør studerende på kandidatuddannelsen i biologi fortælle om integration af forskning i undervisningen.