Færdighedsorienterede fag

Kernen i universitetsundervisning er forskningsbaseringen. Det er i relationen til skabelse af ny viden, at universitetsundervisning adskiller sig fra andre tilbud om undervisning.

Men hvad karakteriserer forskningsbaseringen, når der står græske verber på dagens program? Når kemistuderende skal tilegne sig basale regnefærdigheder og lære at løse matematiske ligninger? Eller når studerende fra husdyrvidenskab skal lære forskellige statistiske metoder og samtidig kunne forholde sig kritisk til brugen af dem?

Læs rapporten "Forskning og færdigheder: Eksempler på integration af forskning og færdigheder" her (PDF).

I rapporten giver undervisere fra fire færdighedsorienterede fag på Københavns Universitet deres bud på tilrettelægning af konkrete undervisningsaktiviteter, der ekspliciterer forskningsbaseringen og skaber bedre integration af forskning og undervisning i fagenes færdigheder.

Rapporten henvender sig til undervisere, der ønsker konkret inspiration til at integrere forskning og undervisning på kursusniveau, men også til studieledere, der ønsker at drøfte, hvad forskningsbasering er, og hvordan det kan skærpes på uddannelser med færdighedsorienterede elementer.