Inspirationskatalog

Som inspiration til at skabe forsknings- og undervisningsintegration i tilrettelæggelsen af undervisnings- og forskningsforløb, finder du her konkrete eksempler fra undervisere, der beskriver hvordan de integrerer forskning og undervisning på Københavns Universitet.

Dette er et inspirationskatalog hvor forskere/undervisere kan dele deres erfaringer omkring projekter, undervisningsforløb eller metoder, der kan bringe forskning ind i undervisningen og omvendt.

Inspirationskataloget eksemplificer forskningsbaseret undervisning i KU's mangfoldige uddannelseslandskab.

”Etnoraids”: Intensivt og kollektivt feltarbejde og videnskabelse på store hold

Fag: Etnoraids er en aktivitet på store hold eller en fælles aktivitet på tværs af årgange uden for kursus. Den har været gennemført for tre kandidat-hold.
Undervisere: Tine Damsholt og Marie Sandberg.
(Download som PDF)

Dataindsamling og analyse i undervisning

Fag: Social netværksanalyse udbudt i Sociologisk Forskningskollektiv.
Undervisere: Christoph Ellersgaard og Anton Grau Larsen.
10 ECTS. 20 studerende.
( Download som PDF)

Eksperimentelle laboratorieøvelser hvor de studerende selv planlægger øvelser

Fag: Proteinvidenskab og enzymteknologi udbudt på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.
Underviser: Gert Dandanell, lektor.
15 ECTS. 100 studerende.
( Download som PDF)

Feltarbejde, hvor de studerende selv arbejder med de metoder og analyser, som underviser anvender i sin forskning 

Fag: Anthropology of Law udbudt på Det Juridiske Fakultet. 
Underviser: Louise Victoria Johansen, adjunkt.
15 ECTS. 13 studerende.
( Download som PDF)

Feltarbejde og forskningspraktik

Fag: Et kollektivt feltarbejde udbudt på Institut for Antropologi og Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Underviser: Cecilie Rubow, lektor.
7,5 ECTS. 100 studerende.
(Download som PDF)

Fra kommentering til vurdering! Studerendes indblik i en forskers arbejde med oversættelse - spørgsmål til og diskussion med forkseren om oversættelse af en konkret tekstpassage

Fag: Klassisk græsk propædeutik udbudt på Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet.
Undervisere: Susanne Bramming og Chresteria Neutzsky-Wulff.
30 ECTS. 25 studerende.
(Download som PDF)

Kemistuderende skriver korte essays i matematikrapporter, inspireret af gæsteforelæsninger om, hvordan matematik bruges i den kemiske forskning

Fag: Anvendt matematik for kemikere udbudt på Kemisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.
Underviser: Solvejg Jørgensen, lektor.
80 studerende.
(Download som PDF)

Kursusforløb med brug af case-undervisning og innovationsforløb for at fremme studenterinddragelse i forskningsbaseret undervisning

Fag: Modens kulturhistorie i teori og praksis udbudt på Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet.
Underviser: Marie Riegels Melchior, adjunkt.
15 ECTS. 13 studerende.
(Download som PDF)

Studerende producerer empiri til studie om studerendes læse- og skrivemåder gennem autoetnografiske undersøgelser af egen studiepraksis

Fag: Metodekursus udbudt på Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Undervisere: Lina Katan, videnskabelig assistent, og Charlotte Baarts, lektor og studieleder.
7,5/10 ECTS. 20 studerende.
(Download som PDF)

Studerende rustes gennem et intensivt undervisningsforløb til at deltage i en uges ph.d.-kursus samt udføre egen empiri-indsamling

Fag: Sociolingvistik udbudt på Nordisk Forskningsinstitut, Det Humanistiske Fakultet.
Undervisere: Malene Monka, postdoc, Marie Maegaard, lektor, og Janus Spindler Møller, lektor.
15 ECTS. 10 studerende.
(Download som PDF)

Studerende som medproducenter af publikation med oversættelse og analyse af seks persiske noveller

Fag: Persisk, moderne persisk litteratur udbudt på ToRS, Det Humanistiske Fakultet.
Underviser: Claus Valling Pedersen, lektor.
30 ECTS. 8 studerende.
( Download som PDF)

Talentforløb om ”Andre Kirkehistorier: religiøse profiler i 1600-tallets Frankrig”

Fag: Kirkehistorie udbudt på Det Teologiske Fakultet
Undervisere: Mette Birkedal Bruun, professor mso, og Lars Nørgaard, ph.d.-studerende.
15 ECTS. 7 studerende.
(Download som PDF)

Undervisningsbaseret forskningsforløb, hvor studerende inddrages direkte i et forskningsprojekt gennem materialeindsamling og analysepointer

Fag: Europæisk Etnologi udbudt på Saxo Instituttet, Det Humanistiske Fakultet.
Undervisere: Marie Sandberg og Niels Jul Nielsen, lektorer.
15 ECTS. 25 studerende.
(Download som PDF)

Workshop hvor de studerende skal tolke gældende ret og forholde sig til forslag til lovændringer og derved træne brug af den juridiske metode samt hensynsafvejning af værdier

Fag: Familie- og arveret udbudt på Det Juridiske Fakultet.
Underviser: Ingrid Lund-Andersen, professor.
10 ECTS. 800 studerende.
(Download som PDF)

The Google AdWords test. How MA-students applied an analytical model from a dissertation to solve an unsettled legal issue

Fag: Advanced Intellectual Property: Business Identifiers udbudt på Det Juridiske Fakultet.
Underviser: Knud Wallberg, postdoc.
10 ECTS. 15 studerende.
(Download som PDF)

Online cooperative reflection during ethnographic fieldwork

Fag: Ethnographic fieldwork and analysis udbudt af Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Underviser: Helle Bundgaard, lektor.
30 ECTS. Ca. 80 studerende.
(Downloade som PDF)

Talentforløb: forskningsnær undervisning om ”Kirke- og teologihistorie i oplysningstidens Danmark-Norge”

Fag: Kirke- og teologihistorie i oplysningstidens Danmark-Norge udbudt på Det Teologiske Fakultet.
Underviser: Tine Reeh, professor mso
10 studerende.
(Downloade som PDF)