Student Research Journal

Projektet Student Research Journals har oprettet online tidsskrifter for studenterforskning i forskellige miljøer på Københavns Universitet ved at benytte portalen tidsskrift.dk. Dermed understøttes at de studerende arbejder forskningslignende ved at imitere den proces som forskere gennemgår, når de formidler ny viden gennem artikler udsat for fagfællebedømmelse. Indholdet kan komme fra studerendes opgaver, projekter og lignende.

Culture and History er et online tidsskrift, der publicerer artikler forfattet af studerende ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Tidsskriftet kan tilgås her: https://tidsskrift.dk/index.php/culturehistoryku.

KU Nanoscience er et ikke peer reviewed tidsskrift, som udgiver nyheder fra Nano-Science Center og fungerer som samlingspunkt for studerendes forskning, der udføres som led i nanoscience uddannelsen ved Københavns Universitet. Tidsskriftet kan tilgås her: https://tidsskrift.dk/index.php/nanovidenskabKU/index.

UCPH Fiscal Relations Law Journal – FIRE Journal er et nyt elektronisk tidsskrift inden for skatte- og afgiftsret, hvor studerende i tæt samarbejde med en supervisor (forsker fra universitetet eller praktiker fra erhvervslivet) skriver videnskabelige og innovative artikler. E-tidsskriftet henvender sig til alle juridiske områder og tværfaglige discipliner, når blot der kan påvises en eller anden form for skatte- eller afgiftsretlig vinkel på artiklen. Tidsskriftet kan tilgås her: https://jura.ku.dk/firejournal/om_forskningsgruppen/.

Du er velkommen til at kontakte tovholder Sebastian Horst for mere information.