Forskningsbaseret uddannelse for studerende

En forskningsbaseret uddannelse er en uddannelse, med tæt samspil mellem forskning og undervisning. Forskningsbaseret uddannelse tilbyder en praktisk indgangsvinkel til dit fag, og giver dig en smagsprøve på, hvordan dit fags teori og metode kan bruges til at belyse problemstillinger og skabe ny viden. Herigennem bliver du som studerende fortrolig med forskningens fremgangsmåder og metoder, og får mulighed for at bidrage til udviklingen af dit fag.

Den forskningsbaserede uddannelse er det, der adskiller en universitetsuddannelse fra uddannelser ved andre uddannelsesinstitutioner. Det er unikt for universitetet at uddannelse og forskning foregår under samme tag. Dermed er der rig mulighed for at styrke relationen mellem forskning og uddannelse til glæde for både forskere og studerende.

Få mere forskning ind i din uddannelse

Som studerende kan det være svært at gennemskue, hvordan du styrker den forskningsbaserede uddannelse i dit uddannelsesforløb. Først og fremmest kan du holde øje med dit kursuskatalog. Vælg kurser der lægger vægt på projektarbejde, eller kurser hvor der undervises på måder, der opfordrer til studenterengagement, og bryder med den traditionelle masseforelæsning. Forskningsbaseret uddannelse kan fx ske ved, at øvelserne på et kursus minder om forskningsprojekter, hvorigennem du styrker dine kompetencer indenfor idegenerering, udarbejdning af undersøgelsesdesign og brug af metoder i praksis. Forskningsbaseret uddannelse kan også indebære, at du og din underviser i fællesskab skriver en akademisk artikel.

Hvis du ønsker at se eksempler på forskningsbaseret undervisning, kan du her se et udpluk af kurser der integrerer forskning og undervisning.

Du kan også lære mere om den forskningsbaserede uddannelses mange former ved at orientere dig i teoretiske modeller over forskningsbaseret undervisning.

Link til side om forskningspraktik Link til side om Student Research Journal

Styrk din faglige profil med forskningspraktik

Hvis du ønsker at gøre din uddannelse endnu mere forskningstonet, kan du også undersøge mulighederne for forskningspraktik. Under en forskningspraktik oplever du, hvordan dit fag bruges i praksis og du får mulighed for at opleve på første hold, hvordan der forskes inden for netop dit fag. Læs mere om forskningspraktik her.

Publicer dine opgave som akademiske artikler

En anden mulighed for at fremme forskningsbaseringen af din uddannelse er at forsøge at få dine opgaver publiceret som akademiske artikler. Det kan du gøre i alle tidsskrifter inden for dit fagområde, men du har også mulighed for at blive publiceret i Københavns Universitets Student Research Journals, som specialiserer sig i artikler fra kandidatstuderende. Foreløbigt er det kun studerende fra Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, der kan få publiceret deres artikler, men med tiden ønskes hele Københavns Universitet dækket.