Organisering

Projektejer

Projektejer var tidligere prodekan for uddannelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Birgitte Sloth. 

Projektleder

AC-fuldmægtig Tea Malthesen, Studie- og eksamenskontoret fra og med september 2016.
Ph.d. og specialkonsulent Laura Pérez Skardhamar frem til juni 2016.
Projektledelsen er forankret ved Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Projektgruppen:

 • Charlotte Baarts, Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Hanne Nexø Jensen, Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Tine Damsholt, Saxo-instituttet, Det Humanistiske Fakultet
 • Sebastian Horst, Institut for Naturfagenes Didaktik, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
 • Camilla Østerberg Rump, Institut for Naturfagenes Didaktik, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
 • Werner Schäfke, Det Juridiske Fakultet
 • Tine Ravnsted-Larsen Reeh, Det Teologiske Fakultet

Taskforce:

 • Hanne Nexø Jensen (er også i projektgruppen)
 • Tine Damsholt (er også i projektgruppen)
 • Camilla Østerberg Rump (er også i projektgruppen)
 • Werner Schäfke (er også i projektgruppen)
 • Pernille Gøtz, TEACH - Teaching Centre Humanities, Det Humanistiske Fakultet
 • Lina Hauge Katan, Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Øverst i højre hjørne finder du et illustrativt overblik over opbygningen af FBU-organisationen.