2016-projektet: Forskningsbaseret uddannelse

 

Projektet om Forskningsbaseret uddannelse (FBU) er et uddannelsesudviklingsprojekt, der stiller skarpt på integration af forskning og undervisning på Københavns Universitet (KU).

Projektet er et af seks uddannelsesstrategiske initiativer kaldet 2016-projekter, der blev sat i gang på tværs af alle KU’s fakulteter og spænder bredt i emner. 2016-projekterne understøtter universitet mål om at styrke den tværfakultære og strategiske uddannelsesudvikling, og blev initieret i forbindelse med KU's strategi 2016.

FBU-projektet består af to forskningsprojekter og en række arbejdspakker som spiller sammen.

Formålet med projektet er at styrke forskningsbaseret undervisning og uddannelse på Københavns Universitet gennem af kvalificere, udforske og videreudvikle såvel begrebsbrug som praksis på dette felt. Projektet udforsker forskellige måder at integrere forskning og undervisning med henblik på at styrke forskningsbaseret uddannelse.

FBU-projektet arbejder med forskningsbaseret uddannelse på tværs af alle KU’s fakulteter. Projektet løber fra 2013 til 2017 og universitetet har afsat 8.000.000 kr. til gennemførelsen af projektet.

Få indblik i hvem der har været i organiseringen i form af projektgruppen, projektleder, projektejer og økonomiskansvarlige i projektet her.

Til inspiration for andre udervisere/forskere har vi samlet en liste med litteratur forfattet i forbindelse med FBU-projektet. Listen kan ses her.