Om forskningsbaseret uddannelse

Forskningsbaseret uddannelse er universitetets særkende.

Ifølge universitetsloven er det universitets opgave at bedrive forskning og tilbyde forskningsbaseret uddannelse på højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Forskningsbaseret uddannelse er derfor en grundpille på de danske universiteter.

Af Værdigrundlag for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur på Københavns Universitet, beskrives forskningsbasering således:

"Uddannelserne er på alle niveauer, men på forskellig vis, baseret på forskning og foregår i tilknytning til aktive forskningsmiljøer. Aktive forskere underviser og vejleder. Undervisningens indhold bygger på forskningsbaseret grundviden og aktuelle forskningsindsigter. De studerende tilegner sig relevante forskningsmetoder og videnskabelige teorier, så de selv bliver kvalificerede til at bidrage til forskningen på deres fagområde" (/https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/vaerdigrundlag-uddannelseskvalitet-kvalitetsstruktur/).

Forskningsbaseret uddannelse handler om integration af forskning og undervisning. Integrationen af forskning og undervisning kan tage mange former alt afhængigt af fag, undervisere og studerende. Igennem undervisningsforløb kan de studerende for eksempel afprøve forskningslignende processer. De kan også indgå direkte som aktive medskabere i underviserens forskningsprojekt, eksempelvis i form af idégenerering, dataindsamling eller analyseaktiviteter. Mulighederne er mange.

I hvert tilfælde er målet at kvalificere de studerendes faglighed ved at tilrettelægge undervisningen på måder, som introducerer de studerende til fagets centrale forskningsmetoder og -processer.

Om FBU.KU.DK

Formålet med denne hjemmeside er at inspirere studerende, undervisere og forskere til at have fokus på og bidrage til at skabe forskningsbaseret undervisning som en vej til at forbedre studerendes læring. Hjemmesiden rummer beskrivelser af de enkelte delprojekter, videoer om KU-studerende i forskningspraktik, eksempler på forskningsbaseret undervisning og en præsentation af et udvalg af teoretisek FBU-modeller.

Om FBU-projektet 

FBU-projektet er et af Københavns Universitets 2016-projekter. Læs mere om projektet her.